Techniczna konferencjaCloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

The most technical Data Center Conference
gathering tens of witty engineers.

2017-04-14

Weź infrastrukture na warsztat!Razem z Emilem Wasilewskim przygotowaliśmy dla Was warsztat “Infrastruktura definiowana programowo w Microsoft Azure”

Przeczytajcie koniecznie, co musicie zorganizować, żeby móc skorzystać z wiedzy przygotowanej przez Emila!

Opis warsztatów

W trakcie tego warsztatu wcielisz się w rolę DevOps Engineer’a, który dostał za zadanie wdrożenie aplikacji ASP.NET, konta storage oraz bazy danych SQL na platformie Microsoft Azure.

Wytyczne jakie musisz spełnić to:

- Cały proces wdrażania rozwiązania powinien zostać zautomatyzowany w jak największym stopniu.

- Konfigurację środowiska musisz zapisać w postaci szablonu Azure Resource Manager.

- Zmiany w szablonie powinny być natychmiast wdrażane na środowisko testowe.

Wymagania

Aby wykonać to zadanie będziesz potrzebował następujących elementów:

- Subskrypcja Microsoft Azure – może być trial

- Laptop lub maszyna wirtualna w Microsoft Azure z zainstalowanymi:

- Visual Studio 2015 Community Edition (lub wyższa)

- Azure SDK 2.9 + dla Visual Studio (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=518003&clcid=0x409)

- Azure PowerShell (zainstalowany jako część Azure SDK)

- Git for Windows (https://git-scm.com/download/win)

- Visual Studio Code (http://code.visualstudio.com/download)

Materiały pomocnicze:

- ARM Overview - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-group-overview

- Authoring ARM Templates - https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/resource-group-authoring-templates/

- Create first ARM template - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-manager-create-first-template

- Azure Resource Manager templates with VS 2015 - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/vs-azure-tools-resource-groups-deployment-projects-create-deploy

- Azure Quick Start Templates - https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates lub https://azure.microsoft.com/en-us/resources/templates/