Techniczna konferencjaCloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Jak podejść do wdrożenia VMware NSX na istniejącej infrastrukturze.


Michał Iwańczuk

2017-04-20, ścieżka 1, 16:15


Michał Iwańczuk

2017-04-20, track 1, 16:15

Na prezentacji pokażę co warto zrobić aby dobrze przygotować się do wdrożenia NSX’a w istniejącym środowisku. Skupię się na przekazaniu swoich doświadczeń z obecnego wdrożenia NSX’a.