Techniczna konferencjaCloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Optymalna serwerownia komercyjna


Krystian Pypłacz

2017-04-20, ścieżka 1, 12:30


Krystian Pypłacz

2017-04-20, track 1, 12:30

Zaprojektowanie i wybudowanie komercyjnego data center nie jest procesem prostym, ale możliwym do przeprowadzenia. Zoptymalizowanie jego parametrów w odniesieniu do oczekiwań wielu klientów jest już ekwilibrystyką wymagającą dużych kompetencji i doświadczenia. Serwerownia powinna być odpowiednio daleko, ale jednocześnie blisko, maksymalnie bezpieczna, ale bez utrudnień w dostępie, optymalna energetycznie, ale przy zachowaniu konserwatywnych założeń, spełniać wszystkie światowe normy… najlepiej wszystko jednocześnie, a najważniejsze – ma być tania. Prelekcja o niełatwej sztuce pogodzenia oczekiwań wielu klientów w jednym ośrodku data center.