Techniczna konferencjaCloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Jak SDN i automatyzacja wspierają szybkie uruchomienie aplikacji?


Piotr Jabłoński

2017-04-20, ścieżka 2, 15:15


Piotr Jabłoński

2017-04-20, track 2, 15:15

Szybkie i sprawne uruchamianie aplikacji jest niezbędne w dzisiejszym Data Center. Konfiguracja ustawień sieciowych, jak routing, VLAN-y, reguły firewalla może zając nawet długie tygodnie z uwagi na procedury. SDN wraz z automatyzacją skraca ten proces i powoduje, że predefiniowane środowiska mogą zostać zbudowane od podstaw znacznie szybciej. Zmniejszone zostaje przy tym ryzyko błędu ludzkiego. Skrypty to jedno, ale prawdziwa automatyzacja zaczyna się na poziomie orkiestracji. Sesja z pokazem demo rozwiązań Vmware NSX oraz vRealize Automation.