Techniczna konferencjaCloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Skuteczny monitoring usług IT od infrastruktury po aplikację.


Andrzej Wilczyński

2017-04-20, ścieżka 2, 12:30


Andrzej Wilczyński

2017-04-20, track 2, 12:30

Sesja poświęcona studium przypadku budowy monitoringu usług IT w Ministerstwie Finansów. Omówione zostaną różne zagadnienia krytyczne przy budowie monitoringu End-To-End a także sposoby rozwiązywania problemów w zakresie integracji. Słuchacze będą mogli dowiedzieć się jak skutecznie i efektywnie monitorować usługi biznesowe.