Techniczna konferencjaCloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Zaprogramuj swoją infrastrukturę i utrzymuj ją jako kod, czyli praktyczne podejście do koncepcji "Infrastructure as Code"


Tomasz Cholewa

2017-04-20, ścieżka 3, 17:15


Tomasz Cholewa

2017-04-20, track 3, 17:15

Nieuchronnie minął już czas ręcznej instalacji i konfiguracji, a nadszedł czas automatyzacji wszelkich czynności z utrzymywaniem infrastruktury jako kodu utrzymywanego podobnie do kodu aplikacji. W ramach prezentacji przedstawiona zostanie koncepcja ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne. Będą omawiane między innymi dostępne narzędzia, potencjalne problemy oraz zalety tego rozwiązania na podstawie systemu utrzymywanego w ten sposób a chmurze AWS.