Techniczna konferencjaCloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Budowa wirtualnego Data Center w oparciu o technologie Open Source


Marcin Motylski

2017-04-20, ścieżka 1, 17:15


Marcin Motylski

2017-04-20, track 1, 17:15

Przedstawienie wybranych elementów tworzących wirtualne centrum danych oparte o technologie Open Source takie jak KVM, OpenvSwitch, VPN/PSEC (Racoon, StrongSwan), zastosowanie SR-IOV jako części składowe obecnie popularnych rozwiązań OpenStack.W tym także : HAProxy, Ganglia, Shinken, Icinga, OpenBSD w HA, bhyve w FreeBSD, Suricata, OpenVAS.Omówienie budowy wirtualnego Data Center w oparciu o technologie Open Source i komercyjne. Przedstawienie komponentów logicznych bezpieczeństwa Data Center fizycznego i logicznego (wirtualne data center).Porównanie rozwiązań Open Source i komercyjnych w przykładach wirtualnych Data Center. Prezentacja przykładów takich rozwiązań, także z zastosowaniem dwóch ośrodków obliczeniowych z zapewnieniem lokalnych HA i DR opartego o drugie Data Center. Prezentacja przykładów budowy chmury lokalnej, chmury zewnętrznej, hybrydy własnych chmur obliczeniowych w połączeniu z dostawcami zewnętrznymi. Przykładowe usługi w wirtualnym Data Center.