Techniczna konferencja Cloud & Data Center dla inżynierów i architektów .
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers .
We share knowledge, experience and beer.

WYKŁADY


LECTURES


Język wykładu Imię Nazwisko Tytuł wykładu Data Godzina Ścieżka
Language Prelegent Name Lecture Title Date Time Track